Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere.

Vi gør opmærksom på at bookingen ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (camping, teltovernatning, hytter, sommerhuse mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens pgf 18 stk 2 nr 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret. Begrundelsen herfor ligger i det forhold, at genudlejning af en reserveret hytte/plads, der afbestilles ganske få dage før ankomst, ofte ikke vil være muligt.

Bestilling og betaling
Booker du et ophold med hytte, campingvogn. telt. autocamper eller lign. forudbetales efter at bookingen er foretaget. 

Straks efter modtagelse af bestilling fremsender Baaringskov Camping kvittering pr e-mail. Såfremt du ikke modtager en e-mail med din kvittering bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail.

Kontrol af lejebevis
Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig at perioden og den valgte enhed er korrekt.


Afbestilling (uden tilkøb af Afbestillingsbeskyttelse)
Afbestilling af betalte ophold, hvor der ikke er tilkøbt afbestillingsbeskyttelse, medfører ingen returnering af det indbetalte beløb.

Under opholdet:
Ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie bør I være opmærksomme på at være dækket af jeres private rejseforsikring. 

Fortrydelsesret og refusion
Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens pgf 18 stk 2 nr 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret.

Baaringskov Camping påtager sig intet ansvar for gæstens mulighed for at tage lejemålet i brug. Såfremt du som gæst afskæres fra muligheden for transport til og fra campingpladsen (eksempelvis på grund af aflyste fly-/togafgange, problemer med bilen, trafikale forhold, grænselukninger mm) vil du ikke blive kompenseret herfor.

Gæstens ansvar:
Lejer af hytte hæfter fuldt ud for inventaret i hytten. Mangler og skader påført af lejer afregnes ved afrejse. Den person der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt af øvrige beboer og gæster i lejemålet. Hytter må maksimalt bebos af det antal personer der er angivet i prislisten.

Reklamationer
Hos Baaringskov Camping vil der altid kunne opstå fejl, selvom vi selvfølgelig bestræber os på det modsatte, og er der ting I som gæster er utilfredse med, skal I hurtigst muligt rette henvendelse til receptionen. Skulle en udlejningsenhed være mangelfuldt rengjort, eller skulle der være skader i udlejningsenheden som vi har overset, skal I straks efter ankomst (inden for 3 timer) rette henvendelse til receptionen med henblik på at få denne mangel udbedret. Klager over eksempelvis rengøring der først fremføres ved afrejse, vil ikke blive behandlet.

Hvis der er lukkede faciliteter pga. regler forsamlingsforbud eller akutte problemer kan Baaringskov Camping ikke gøres til ansvar herfor og der gives derfor ikke prisreduktion.

Baaringskov Camping kan ikke gøres ansvarlig for forekomster af dyr og insekter, idet campingpladsen er beliggende i et naturområde.

Ønsker I at reklamere efter at I er kommet hjem kan I senest 7 dage efter afrejse skrive til os på mailadressen info@baaringskovcamping.dk
I tilfælde af uenighed anlægges en eventuel retssag ved Retten i Kolding og sager skal afgøres efter dansk lovgivning.

Priser og rabatter
Priserne hos Baaringskov Camping justeres løbende og de aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til at ophæve en lejeaftale grundet tastefejl og/eller trykfejl. Rabatter kan ikke kombineres.

Alle priser oplyst i online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.

Persondata
Baaringskov Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Baaringskov Camping beholder registreringen i 5 år.

Baaringskov Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.

Force Majeure og lignende forhold
Såfremt gennemførsel af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: Krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, usædvanlige vejrforhold, tørke, oversvømmelser, grænselukning, trafikale forhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Baaringskov Camping berettiget til at annullere lejeaftalen idet Baaringskov Camping ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en 2 årig periode.

 

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Baaringskov Camping
Kystvejen 4
5466 Asperup
Tlf.: 64 48 12 05
E-mail: info@baaringskovcamping.dk
Cvr.:77 92 30 12